Meddelanden: 2017

Riksåklagare Nissinen åtalas för brott mot tjänsteplikt

4.9.2017

Biträdande justitiekansler Kimmo Hakonen har beslutat väcka åtal mot riksåklagare Matti Nissinen för brott mot tjänsteplikt. Enligt biträdande justitiekanslern finns det sannolika skäl att misstänka att Nissinen har deltagit jävig i behandlingen av ledarskapsträningsköp för åklagarväsendet.

Nissinen har i förundersökningen bestridit brottsmisstanken om brott mot tjänsteplikt.

Åtalet behandlas vid högsta ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern påminner statsminister Sipilä om vikten av medias yttrandefrihet

20.4.2017

Biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale bedömer att statsminister Sipilä handlade inom gränserna för yttrandefriheten då han sände ett stort antal kritiska e-postmeddelanden till en journalist vid Rundradion i november 2016. Statsministern sände e-postmeddelandena efter att Rundradion hade publicerat en nyhet som gällde hans möjliga jäv vid beslutsfattandet om finansieringen av Terrafame ...

Läs mera »

Statsminister Sipilä klandras inte för sitt förfarande i anslutning till en exportfrämjande resa

23.3.2017

Enligt biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale var statsminister Juha Sipilä inte jävig då han företog en exportfrämjande resa till Indien i februari 2016. I resan deltog bland annat företaget Chempolis, i vilket statsministerns närstående är delägare. Företaget meddelade under resan att det förhandlat med ett indiskt företag om ett investeringsavtal gällande ...

Läs mera »

Justitiekanslern klandrar Migrationsverket

3.2.2017

Justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar Migrationsverkets åtgärder vid behandlingen av asylansökningar i början av år 2016. Överdirektören för Migrationsverket förordnade i januari 2016 att man vid verket inte skulle behandla under våren sådana ansökningar på vilka humanitärt skydd som grund skulle ha kunnat tillämpas enligt den dåvarande lagstiftningen.

Förordnandet hänförde sig ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka går i pension

31.1.2017

Justitiekansler Jaakko Jonkka har meddelat att han går i pension från och med den 1 maj 2017. Han fyller 64 år i februari.

Före sin pensionering kommer justitiekanslern att ta ut semester från och med första hälften av februari. Under nämnda tid sköts hans uppgifter av biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale ...

Läs mera »