Meddelanden: 2013

Justitiekanslersämbetets telefonnummer förnyas från och med 25 februari

25.2.2013

Justitiekanslersämbetet byter telefonnummer måndagen den 25 februari. De gamla trådtelefonerna tas ur bruk och nya telefonnummer som börjar på 0295  införs. De tidigare telefonnumren fungerar dock ännu under våren.

Justitiekanslersämbetets registratorskontors nya telefonnummer är 0295 162902 och växelns nya nummer är 0295 16001.

De som ringer till statsrådets kansli betalar ...

Läs mera »

Rätt riktning på övervakningen av efterföljandet av utkomststödslagens och barnskyddslagens tidsfrister

14.1.2013

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen fortsätter att följa med hur övervakningen av att utkomststödslagens och barnskyddslagens tidsfrister efterföljs förverkligas. Puumalainen anser att de åtgärder som social- och hälsovårdsministeriet, som ansvarar för styrningen av socialvården, vidtagit för att övervaka tidsfristerna i detta skede är tillräckliga.

Biträdande justitiekanslern började i slutet av år ...

Läs mera »

Efterföljande av barnskyddslagens tidsfrister i Helsingfors

10.1.2013

Helsingfors stads åtgärder när det gäller efterföljandet av de i barnskyddslagen stadgade tidsfristerna leder inte till åtgärder av biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen. Puumalainen är nöjd med den utredning han fått av Södra Finlands regionförvaltningsverk, där verket redogör för hur det i fortsättningen kommer att övervaka efterföljandet av de i barnskyddslagen ...

Läs mera »
2 / 2 Nästa »