Meddelanden: 2009

Åtal för tjänstebrott mot tingsdomare

28.1.2009

Justitiekansler Jaakko Jonkka har förordnat om väckande av åtal mot en tingsdomare för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet och för missbruk av tjänsteställning. Jonkka anser att åklagaren bör kräva att tingsdomaren avsätts från sin tjänst. Tre ärenden som den i mellersta Finland verksamma tingsdomaren hade handlagt hade fördröjts oskäligt. Dröjsmålen ...

Läs mera »
2 / 2 Nästa »