Meddelanden: 2006

Tingsdomare klandras för avgörande gällande jäv

28.2.2006

Enligt biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka hade en tingsdomare i Joensuu tingsrätt fattat ett avgörande som inte grundade sig på lag. Enligt avgörandet hade en person som fungerat som biträde i brottmål förordnats att lämna sin uppgift på grund av jäv.

I avgörandet hade jävigheten ansetts bero på att biträdet tidigare ...

Läs mera »

Handikappfärdtjänsternas funktion i Helsingforsbör säkerställas

6.2.2006

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka ber länsstyrelsen i Södra Finlands län säkerställa att det lagstadgade systemet med färdtjänster för gravt handikappade personer också i praktiken fungerar på det sätt som lagen förutsätter.

En kvinna från Helsingfors klagade på att hon hade varit tvungen att ringa till färdtjänstens telefonnummer i nästan en ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern begär utredning av Helsingfors stad rörande hanteringen av egendom som tillhört avlidna hyresgäster

25.1.2006

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har av stadsstyrelsen i Helsingfors inbegärt utredning rörande hanteringen av egendom som tillhört avlidna personer, vilka varit bosatta i stadens hyreslägenheter. Stadsstyrelsen ombads att inhämta utredning av Byggnadsverket och vid behov även av andra stadens inrättningar samt att avge sin egen utredning i saken.

Stadens myndigheter ...

Läs mera »

Jonkka: På torgförsäljare får inte ställas rättsligt grundlösa krav

3.1.2006

Enligt biträdande justitiekansler Jakko Jonkka saknar den praxis, enligt vilken Helsingfors stads byggnadsverk förutsätter att utsocknes personer, vilka söker tillfälligt torgtillstånd, uppvisar ett myndighetsintyg som styrker ursprunget för de produkter som försäljs, stöd i lag. Byggnadsverkets förfarande har varit ägnat att försätta utsocknes tillståndssökanden i en olikvärdig ställning i förhållande ...

Läs mera »
2 / 2 Nästa »