Meddelanden: 2005

Kommunikationsverket får bannor för osaklig behandling av brevförsändelse

20.12.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar det sätt på vilket Kommunikationsverket hanterade en rekommenderad brevförsändelse som en privatperson adresserat till myndighet.

De östfinländska klagandena hade ursprungligen i februari 2003 tillställt sin försändelse innehållande handlingar i ett brottmål till postombudet på hemorten. Försändelsen var försedd med felfria adressuppgifter för mottagaren, riksåklagarämbetet och ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern: Hanteringen av larmmeddelanden bör skärpas

14.12.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar nödcentralen vid Helsingfors stads räddningsverk och polisen för hanteringen av två larmmeddelanden. I vardera fallet hade nödcentralen bedömt att det var fråga om en uppgift som ankom på polisen och som inte krävde alarmering av sjuktransport.

I det första fallet som inträffade på en friluftsväg ...

Läs mera »

Brister i övervakningen av den arbetskraftsutbildning som ett universitet beställt

3.11.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har fäst Helsingfors universitets uppmärksamhet på övervakningen av den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen som universitetet beställt.

En man från Joensuu som deltagit i vuxenutbildningen som universitetets forsknings- och utbildningscentral för landsbygden (numera Ruralia-institutet) hade köpt klagade hos justitiekanslern över utbildningen. Enligt mannen hade utbildningen inte övervakats och den ...

Läs mera »

Justitiekanslern framställer om en översyn av lagen om höjning av underhållsbidrag för barn

31.10.2005

Enligt justitiekansler Paavo Nikula har bestämmelsen i den sk. indexlagen om förutsättningarna för höjning av underhållsbidrag för barn föråldrats så att den inte längre till alla delar motsvarar sitt ursprungliga syfte. Lagen förutsätter att levnadskostnadsindex måste stiga fem procent innan en höjning kan göras. Kravet är med hänsyn till dagens ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern anser att spelregler för behandlingen av rusmedelspåverkade patienter bör övervägas

18.10.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka ber inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet att överväga åtgärder med vilka hälsovårds- och polismyndigheterna kunde anvisas på nationell nivå för situationer som berör rusmendelspåverkade patienter.

Frågan undersöktes ursprungligen av biträdande justitiekanslern på grund av ett klagomål som gällde jourpolikliniken vid en hälsocentral samt polisens förfarande. En ...

Läs mera »

Ledande häradsåklagaren i Esbo får anmärkning

17.10.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har anmärkt på det långvariga dröjsmålet vid åtalsprövningen i ett brottmål, vilket kunnat läggas ledande häradsåklagaren vid åklagaravdelningen vid Esbo härad till last. Till följd av dröjsmålet hann ärendet preskriberas. Före preskriptionen hade ärendet varit två och ett halft år för åtalsprövning. Allt som allt tog ...

Läs mera »

Justitiekanslern besöker Nigeria

14.10.2005

Justitiekansler Paavo Nikula besöker Nigerias huvudstad Abuja samt delstaten Niger på inbjudan av landets justitieminister 16 - 21.10.2005. Förutom justitieminister Bayo Ojon träffar Nikula under sin resa företrädare för parlamentets lagutskott, ministern med ansvar för jämställdehetsfrågor och högsta domstolens president samt andra representanter för domstolsväsendet.

Under sitt besök föreläser ...

Läs mera »

Polisen skall inte registrera polisanmälningar som gäller nära släktingar

6.10.2005

Det är skäl för polisen att avhålla sig från att registrera polisanmälningar som gäller nära släktingar, konstaterar biträdande justitiekansler Jaako Jonkka i ett färskt beslut. Polisen bör enligt beslutet också avhålla sig från att delta i husrannsakningar i ärenden där nära släktingar är parter. I vartdera fallet kan förtroendet för ...

Läs mera »

Tulldistriktet klandrades i ett ärende gällande bilskatt

5.10.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka klandrar Södra tulldistriktet i ett ärende gällande delgivning och motivering av ett beslut gällande bilskatt. I enlighet med tulldistriktets praxis hade ett beslut gällande bilskatt sänts till den skattskyldige först efter att den skattskyldiga hade betalat skatten. Enligt lagen skall ett beskattningsbeslut tillställas den skattskyldige omedelbart ...

Läs mera »

Lagman åtalas för att ha dömt till straff i ett preskriberat brottmål

28.9.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har förordnat om väckande av åtal mot lagmannen för Varkaus tingsrätt. Lagmannen hade dömt en östfinländsk man för ett preskriberat brott till samhällstjänst. Mannen hann avtjäna sitt straff.

Mannen dömdes av Varkaus tingsrätt i januari 2003 förbetalningsmedelsbedrägeri och förande av motorfordon utan behörighet till ett 30 ...

Läs mera »
« Föregående 1 / 3