Meddelanden: 2003

Justitiekanslerns berättelse för år 2002 offentliggjord

3.9.2003

Justitiekansler Paavo Nikula har till riksdagen och statsrådet avgett sin berättelse angående senaste års verksamhet. Enligt berättelsen mottog justitiekanslersämbetet senaste år sammanlagt 1459 klagomål angående myndigheternas verksamhet. En del av klagomålen riktade sig mot flera myndigheter. Ökningen jämfört med föregående år var 167 klagomål. Av de 769 undersökta klagomål som ...

Läs mera »