Meddelanden: 2002

Statsrådet hade ingen andel i besluten om Soneras UMTS-affärer

8.10.2002

Enligt justitiekansler Paavo Nikulas utredning deltog statsrådet eller dess enskilda medlemmar inte i beslutsfattandet angående Soneras UMTS-affärer. Statsrådsmedlemmarna eller tjänstemännen vid kommunikationsministeriet kunde inte heller konstateras ha brutit mot sin tjänsteplikt eller annars ha förfarit lagstridigt i UMTS-ärendet. För undersökning av ärendet inbegärde justitiekanslern skriftliga utredningar av sammanlagt 33 före ...

Läs mera »

Justitiekanslerns berättelse för år 2001 offentliggjord

4.9.2002

Justitiekansler Paavo Nikula har till riksdagen och statsrådet avgett sin berättelse angående senaste års verksamhet. Enligt berättelsen mottog justitiekanslersämbetet senaste år sammanlagt 1292 klagomål angående myndigheternas verksamhet. Antalet är i stort sett detsamma som föregående år (1282). Antalet undersökta klagomål var 789. Av dessa ledde 142 eller 18 % till justitiekanslerns ...

Läs mera »