Kantelut oikeuskanslerille lisääntyneet

22.6.2000

Oikeuskanslerinviraston vastaanottamien kantelujen lukumäärä on kasvanut kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 10% (12.7%) aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kesäkuun lopulla vastaanotettujen kantelujen lukumäärä oli 646, kun sama luku vuotta aiemmin oli 573. Kanteluja on ratkaistu 593, kun viime vuoden kesäkuun loppuun mennessä luku oli 575.

Kantelujen määrän nykyinen kasvu ei kuitenkaan ole poikkeavaa. "Määrän muutos on tavanomainen, eikä mitään erityistä syytä kasvuun voida osoittaa. Esimerkiksi vuonna 1998 vastaavana aikana kanteluja oli tullut lähes saman verran, 622", arvioi oikeuskansleri Paavo Nikula. Kantelukirjeet vastaanottavasta kirjaamosta saadun tiedon mukaan tietoisuus maaliskuussa voimaan tulleesta uudesta perustuslaista näyttää vaikuttaneen siihen, että kanteluissa on aiempaa useammin viitattu perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin.

Eniten virastoon on tähän mennessä tullut kanteluja, jotka ovat koskeneet tuomioistuinten menettelyä. Yleisten tuomioistuinten menettely ns. siviiliasioissa on johtanut 57:een kanteluun. Sekä yleisiä että erityistuomioistuimia koskevia kanteluja on kirjattu runsaat sata. Muista virkamiehistä kantelun kohteena on useimmiten ollut poliisi tai sosiaalityöntekijä.

Suurin yksittäinen kantelijaryhmä on ollut opiskelijat, jotka ovat kannelleet Kansaneläkelaitoksen menettelystä. Tyytymättömyyttä herätti liikaa maksettujen opintotukien takaisinperintäjärjestelmä, jota osa kantelijoista epäili perustuslain vastaiseksi. Opintukia koskevia kanteluja on tällä hetkellä käsiteltävänä 23.

Lisätietoja:
Kirjaaja Tuula Ratajärvi, puh. 09 160 3950

« Tillbaka