Statistiken för 2019 publicerad

5.3.2020

Antalet inkomna klagomål till justitiekanslersämbetet fortsatte att öka i jämn takt 2019. Ämbetet tog emot 2 130 klagomål, vilket är ungefär fyrtio fler än året innan. Totalt avgjordes 1 973 klagomål. Behandlingstiden för avgjorda klagomålsärenden var i median 7,9 veckor.

Sammanlagt gjordes 17 laglighetskontroller hos olika myndigheter. Antalet ärenden som inleddes på eget initiativ var 33.

Som en del av tillsynen över domstolarna granskade justitiekanslersämbetet 6 332 straffdomar. Med anledning av granskningen inleddes behandling av 81 ärenden. Genom biträdande justitiekanslerns beslut väcktes åtal mot två tingsdomare.

Utöver klagomål inleddes även 738 ärenden med anknytning till övervakningen av den verksamhet som bedrivs av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd.

Som ett led i övervakningen av statsrådet granskades 1 348 ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde och 434 ärenden som behandlats vid föredragning för republikens president.

Statistik 2019

Ytterligare information: Tuula Majuri, kanslichef, tfn 0295 162 522, fornamn.efternamn@okv.fi

« Tillbaka