Till justitiekanslern inkom rekordmånga klagomål år 2017

22.2.2018

Året 2017 var vid justitiekanslersämbetet ett rekordår för antalet klagomål. Till ämbetet inkom 2346 klagomål, dvs. 359 fler klagomål än året innan. Klagomål avgjordes sammanlagt 2381, dvs. aningen fler än antalet inkomna klagomål.

Av de klagomålsärenden som föranledde utredningsåtgärder ledde vart tionde till påföljder. Majoriteten av åtgärderna var uppfattningar eller anvisningar som justitiekanslern delgav. De största enskilda myndighets- eller ärendegrupper som påföljderna riktade sig till var polisen, statsrådet eller ministerierna, domstolarna, socialvården och kommunala myndigheter.

Trots rekordantalet klagomål nåddes huvudsakligen igen målet på en behandlingstid på högst ett år, och vid årsskiftet fanns vid ämbetet inga över ett år gamla klagomål. Den genomsnittliga behandlingstiden för klagomålsärenden förkortades från året innan och var 8,7 veckor.

Utöver behandlingen av klagomålsärenden granskades vid ämbetet bl.a. 4065 straffdomar och 1425 ärenden som behandlades vid statsrådets allmänna sammanträde. Till ämbetet inkom utöver klagomål även 631 ärenden med anknytning till övervakningen av den verksamhet som bedrivs av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd. Skriftliga utlåtanden gavs 66.

Tilläggsuppgifter:
informatör Minna Kuisma, tel. 02951 62526, förnamn.efternamn@okv.fi

Statistik över år 2017

« Tillbaka