Biträdande justitiekanslern påminner statsminister Sipilä om vikten av medias yttrandefrihet

20.4.2017

Biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale bedömer att statsminister Sipilä handlade inom gränserna för yttrandefriheten då han sände ett stort antal kritiska e-postmeddelanden till en journalist vid Rundradion i november 2016. Statsministern sände e-postmeddelandena efter att Rundradion hade publicerat en nyhet som gällde hans möjliga jäv vid beslutsfattandet om finansieringen av Terrafame Group Oy.  Biträdande justitiekanslern anmärker dock att statsministerns förfarande inte var helt i samklang med de krav som uppställts för hans uppgifter, eftersom den offentliga makten är skyldig att trygga medias yttrandefrihet.

Enligt biträdande justitiekansler Hiekkataipale kan det inte påvisas att statsminister Sipiläs avsikt skulle ha varit att påverka Rundradions nyhetsförmedling. Enligt honom har en sådan felaktig föreställning med fog kunnat uppstå, då sättet att ge respons var synnerligen exceptionellt och de använda formuleringarna till en del var kraftiga.

Biträdande justitiekansler Hiekkataipale beaktade både statsministerns och medias yttrandefrihet. När man väger dessa två värden mot varandra bör man ge särskild vikt åt det att den offentliga makten bör trygga mediernas yttrandefrihet. En representant för den offentliga makten är därför skyldig att undvika sådana åtgärder som kunde tolkas som försök att styra, hindra eller begränsa nyhetsförmedling som gäller utövande av offentlig makt.

Tilläggsuppgifter:
äldre justitiekanslerssekreterare Minna Ruuskanen, tel. 0295 162 545, förnamn.efternamn@okv.fi

Biträdande justitiekanslerns beslut (dnr OKV/1749/1/2016 m.m., 20.4.2017, på finska)

« Tillbaka