Justitiekansler Jaakko Jonkka går i pension

31.1.2017

Justitiekansler Jaakko Jonkka har meddelat att han går i pension från och med den 1 maj 2017. Han fyller 64 år i februari.

Före sin pensionering kommer justitiekanslern att ta ut semester från och med första hälften av februari. Under nämnda tid sköts hans uppgifter av biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale. Under samma tid sköts biträdande justitiekanslerns uppgifter av biträdande justitiekanslerns ställföreträdare, kanslichef Kimmo Hakonen.

Proceduren kring tillsättandet av tjänsten som justitiekansler handhas av justitieministeriet.

Juris doktor Jonkka har fungerat som justitiekansler sedan år 2007. Före det fungerade han som biträdande justitiekansler åren 2001–2007 och skötte olika uppgifter vid riksdagens justitieombudsmans kansli 1993–2001. Han har under sin yrkeskarriär därtill varit lärare och forskare vid Åbo och Helsingfors universitet samt åklagare i Jyväskylä och Lahtis. Han har varit docent vid Helsingfors universitet sedan år 1992.

Tilläggsuppgifter:
kanslichef Kimmo Hakonen, tel. 0295 162 522, förnamn.efternamn@okv.fi

« Tillbaka