Apulaisoikeuskanslerille virkavapautta

14.2.2014

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen jää virkavapaalle 1.6.2014 lukien kahdeksi vuodeksi opintojen suorittamista varten.

Puumalaisen virkavapauden ajaksi nimitetään määräaikainen viranhoitaja. Tästä järjestelystä vastaa oikeusministeriö.

« Tillbaka