Skolan bör sörja för elevs arbetsskydd

21.11.2013

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen påminner skolorna om deras skyldighet att sörja för elevernas arbetsskydd i situationer då en elev städar upp efter att ha skadat skolans egendom.

Biträdande justitiekansler Puumalainen undersökte på eget initiativ en grundskolas biträdande rektors förfarande. Skolbyggnaden hade utom skoltid sölats ned med bär från en aroniabuske. En av skadegörarna var elev i skolan. Biträdande rektorn kom överens med elevens mor om städningen. Eleven hade för städningen tagit med sig en kamrat som inte var elev i skolan. Denna pojke råkade ut för en allvarlig olycka då ett fönsterglas gick sönder. Pojkarna skötte städningen utom skoltid. Skolans personal kände inte till tidpunkten för städningen.

Man kan komma överens med vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för en elev som förorsakat skada på skolegendom om att skadan ersätts i pengar, genom att skaffa ett nytt föremål eller t.ex. genom att städa upp efter skadan eller reparera den.

Enligt Puumalainen borde biträdande rektorn dock ha sörjt för elevens arbetsskydd. Arbetet borde ha utförts under övervakning och man borde ha gett tillräcklig handledning och redskap. Biträdande justitiekansler Puumalainen påminner också om att det i sådana här fall skulle vara nyttigt att använda sig av det officiella förlikningsförfarandet. Då blir förlikningen omskött professionellt och arbetsuppgiften utförd utan risker.

Föredragande:
Referendarieråd Outi Kostama tel. 0295 162 536 eller e-post förnamn.släktnamn@okv.fi

Beslut (Dnr OKV/15/50/2012, 19.11.2013)

« Tillbaka