Finska språket måste bevaras som universitetets undervisnings- och examensspråk

13.11.2013

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen konstaterar att universitetslagen medger en omfattande prövningsrätt för universiteten beträffande undervisningsspråket. Användningen av andra språk får dock inte vara så omfattande att finska språkets ställning som undervisnings- och examensspråk undanträngs.

Till justitiekanslersämbetet hade inkommit två klagomål i vilka kritiserades förfarandet, som Aalto-universitetets handelshögskola tagit i bruk hösten 2013, enligt vilket universitetet erbjuder för de nya studerandena endast engelskspråkiga magisterskolningsprogram.

I universitetslagen bestäms undervisnings- och examensspråken som används vid universiteten. Aalto-universitetets undervisnings- och examensspråk inom ekonomiska utbildningsområdet är finska. Lagen förutsätter således att finska språket måste vara ett av grundexamens undervisnings- och examensspråk inom ekonomiska utbildningsområdet. Därutöver kan universitetet enligt egen prövning besluta vilka andra språk används som undervisnings- och examensspråk och i studieprestationerna.

Enligt biträdande justitiekansler Puumalainen borde Aalto-universitetets handelshögskola exempelvis i sin examensstadga bestämma i vilken utsträckning engelska språket används i stället för eller vid sidan om finska språket. Därtill borde bestämmas i vilken utsträckning studeranden får använda finska språket i sina tentamenssvar, skriftliga arbeten eller på föreläsningarna.

Biträdande justitiekansler Puumalainen ber att Aalto-universitetet senast 31.3.2014 informerar honom vilka åtgärder universitetet vidtagit med anledning av hans beslut.

Föredragande:
Referendarieråd Outi Kostama tel. 0295 162 536 eller e-post förnamn.släktnamn@okv.fi

Beslut (dnr OKV/136/1/2013, 12.11.2013)

Beslut (dnr OKV/727/1/2013, 12.11.2013)

« Tillbaka