Åtal för tjänstebrott mot tingsdomare

24.4.2013

 Justitiekansler Jaakko Jonkka har förordnat om väckande av åtal mot en sydfinländsk tingsdomare för brott mot tjänsteplikt. Tingsdomaren misstänks ha låtit bli att avgöra flera brottmål efter att huvudförhandlingen avslutats. Som en följd av försummelserna hade man varit tvungen att huvudsakligen handlägga nämnda brottmål på nytt.

Tingsdomaren misstänks därtill ha låtit bli att underteckna domen i flera sådana brottmål där han avkunnat domen efter att huvudförhandlingen avslutats. Han misstänks även ha låtit bli att vidta några åtgärder alls i ett besöksförbudsärende som han behandlade.

Enligt justitiekanslern äventyrade tingsdomarens misstänkta förfarande parternas rätt att få sin sak behandlad av en domstol utan ogrundat dröjsmål. Förfarandet var även ägnat att minska förtroendet för en saklig rättskipning. Justitiekanslern har sänt till riksåklagaren en begäran att vidta åtgärder för att väcka åtal mot tingsdomaren.

Utöver åtal även anmärkning

Tingsdomaren hade i flera av honom avgjorda ärenden försummat motiveringsplikten som bestäms i lagen. Han hade exempelvis i sin dom i ett besöksförbudsärende inte angett de fakta som låg som grund för meddelande av besöksförbud. Justitiekanslern gav tingsdomaren en anmärkning med anledning av att han försummat motiveringsplikten.

Tingsdomarens förfarande började behandlas av justitiekanslern till följd av en anmälan från hovrätten. Enligt grundlagen bestämmer justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman om väckande av åtal mot domare för lagstridigt förfarande i tjänsten. Centralkriminalpolisen förrättade förundersökningen på justitiekanslerns begäran.

 

Föredragande:
Referendarieråd, avdelningschef Petri Martikainen tel. 0295 162 541 eller e-post förnamn.släktnamn@okv.fi

Anonymiserat beslut (dnr OKV/31/31/2010, 17.4.2013, på finska)

« Tillbaka