Stad tackas för integreringsåtgärder för invandrare

9.4.2013

Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen förfor Lieksa stad inte lagstridigt då den grundade en särskild böneplats vid en mötesplats med låg tröskel för invandrare (på finska kallad Koto-toimisto). På mötesplatsen hade i början av år 2009 funnits en för alla avsedd liten böneplats. Initiativet till grundandet av böneplatsen hade kommit från traktens muslimska befolkning. Enligt biträdande justitiekansler Puumalainen befrämjades jämställdheten, då en grupp på orten som vid den tiden inte hade möjlighet till religionsutövning utanför hemmet erbjöds möjlighet till detta. Fråga var om positiv särbehandling som är tillåten om åtgärderna är tillfälliga och förenliga med relativitetsprincipen.

Böneplatsen hade varit i bruk endast några veckor. På stadens nätsidor berättades emellertid om böneplatsen ännu två år efter att den hade tagits ur bruk. På nätsidorna kallades böneplatsen dessutom för moské. Enligt biträdande justitiekanslern förverkligade staden inte sin informationsskyldighet sakenligt då böneplatsen kallades moské. Den information som staden publicerar  bör motsvara verkligheten. Därför fäste biträdande justitiekanslern stadens uppmärksamhet på att staden bör informera om sin verksamhet pålitligt och sanningsenligt.

Föredragande:
Äldre justitiekanslerssekreterare Minna Ruuskanen tel. 0295 162 545 eller e-post förnamn.släktnamn@okv.fi

Beslutet (Dnr OKV/692/1/2011, 28.3.2013)

« Tillbaka