Anmärkning åt polisen och en kommunalveterinär för brott mot djurskyddsbestämmelserna

29.1.2009

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett en anmärkning för lagstridigt förfarande åt polisen och en kommunalveterinär. De hade underlåtit att göra ett skriftligt beslut i ett brådskande djurskyddsärende. Dessutom fäster biträdande justitiekanslern polisens uppmärksamhet på efterlevnaden av bestämmelserna som gäller avlivande av djur. &nbsp

Polisen och kommunalveterinären i Brahestad hade på hösten 2006 gjort en djurskyddsinspektion. Vid inspektionen hade man beslutat att skrida till i djurskyddslagen avsedda brådskande åtgärder för att avliva djur. Av den utredning som biträdande justitiekanslern fått framgår att inget sakenligt skriftligt beslut hade gjorts angående de brådskande åtgärderna. Enligt djurskyddslagen är både polisen och kommunalveterinären behöriga djurskyddsmyndigheter och vem som helst av dem hade kunnat göra ett beslut. Eftersom ett skriftligt beslut saknades hade djurens ägare inte möjlighet att söka ändring i beslutet. Enligt biträdande justitiekanslern hade ett sakenligt beslut klarlagt bl.a. vem som hade gjort beslutet om de brådskande åtgärderna. I beslutet hade dessutom funnits uppgifter om hörande av djurens ägare. Genom sitt förfarande hade såväl polisen som kommunalveterinären underlåtit att följa djurskyddslagens bestämmelser.

På en fastighet hade man avlivat 11 fullvuxna hundar, 14 hundvalpar, två fullvuxna kattor, tre kattungar och ett lamm. Några hundar och kattor hade rymt till skogen när polisen försökt avliva dem genom att skjuta. Två hundar hade senare återvänt hem i dåligt skick. Enligt djurskyddsförordningen får en hund eller katt avlivas av annan person än en veterinär endast genom att skjutas i hjärnan eller genom användande av vederbörlig gas. Dessutom bör man se till att djuret hålls fast eller att dess rörelser begränsas. Enligt biträdande justitiekansler Puumalainen hade polisen inte följt dessa bestämmelser då de avlivade djuren. Det är också oklart om det varit fråga om en sådan nödsituation där det varit oundvikligt att skjuta hundar som sprungit lösa. Polisens agerande när det gäller behandlingen av sårade djur har inte heller varit sakenligt. Djurens ägare meddelades uppenbarligen inte om sårade djur och polisen och veterinären sökte efter dem först i samband med sitt uppföljningsbesök ungefär en vecka senare.

Föredragande:
Äldre justitiekanslerssekreterare Irma Tolmunen, tel. 09 160 23976 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

Anonymiserat finskspråkigt beslut (dnr OKV/1068/1/2006, 20.1.2009)

« Tillbaka