Klagomålen till justitiekanslern ökade något

2.2.2009

Till justitiekanslern riktades senaste år 1 737 klagomål, vilket är 385 klagomål mer än år 2007. Mest klagade man på domstolarna. År 2008 inlämnades 253 klagomål som helt eller delvis gällde de allmänna domstolarnas förfarande. Över förvaltningsdomstolarnas förfarande gjorde 51 klagomål och för specialdomstolarnas del var antalet 31.  

Den näststörsta gruppen klagomål, 286 st, gällde polismyndigheternas förfarande. Därefter följde i storleksordning socialmyndigheterna
(162 klagomål), de kommunala myndigheterna (150 klagomål) och åklagarmyndigheterna (127 klagomål).  

Senaste år avgjordes allt som allt 1 496 klagomål. I 6 fall gavs en anmärkning, i ett fall gjordes en framställning, i 79 fall delgavs en uppfattning eller ett direktiv och 31 fall ledde till något annat ställningstagande eller en annan åtgärd. 

På eget initiativ upptogs 23 ärenden till behandling. Initiativen gällde bland annat Besvärsnämnden för social trygghet och Nödcentralsverket. 

Närmare statistiska uppgifter (på finska) om justitiekanslerns verksamhet år 2008.

Tilläggsuppgifter:
Registraturen, tel. 09 160 23950 eller e-post registratur@okv.fi

« Tillbaka