Domstol tillämpade lagen felaktigt

11.10.2006

Enligt biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka tillämpade Vanda tingsrätt lagen felaktigt då den i november förra året dömde en man från Vanda för olaglig import.

Mannen hade i juli 2005 importerat en teleskopbatong. Enligt tingsrätten var det frågan om brott mot reglerna om import av farliga föremål. Mannen dömdes till ett bötesstraff.

Biträdande justitiekanslern började undersöka saken på eget initiativ efter ett tips från polisen. Enligt biträdande justitiekanslern hade tingsrätten tillämpat lagen felaktigt då den dömde mannen för ett brott som inte var straffbart i lag. Fastän innehav av teleskopbatong på allmän plats är förbjudet är inte import av ett sådant föremål straffbart.

Biträdande justitiekanslern ansåg att allmän fördel krävde en ansökan om återbrytande av dom. Enligt grundlagen får ingen anses skyldig till brott och dömas till straff för en gärning som inte vid gärningstiden är straffbar. Beaktansvärt är även behovet av att hindra uppkomsten av en felaktig lagtillämpningspraxis.

Högsta domstolen återbröt domen genom ett beslut igår. Åtalet förkastades och mannen befriades från att betala böter.

Tilläggsuppgifter:
Referendarieråd Petri Martikainen, tel. 09 160 23932

Ansökan om återbrytande (Dnr 5/50/06, 24.2.06) kan vid behov beställas från registraturen tel. 09 160 23950 eller registratur@okv.fi.
En kopia av HD:s beslut (H2006/46, 10.10.2006) kan även fås från registraturen.

« Tillbaka