Justitiekanslern besöker Nigeria

14.10.2005

Justitiekansler Paavo Nikula besöker Nigerias huvudstad Abuja samt delstaten Niger på inbjudan av landets justitieminister 16 - 21.10.2005. Förutom justitieminister Bayo Ojon träffar Nikula under sin resa företrädare för parlamentets lagutskott, ministern med ansvar för jämställdehetsfrågor och högsta domstolens president samt andra representanter för domstolsväsendet.

Under sitt besök föreläser Nikula om grundlagsreformen i Finland och för diskussioner om bland annat principerna för en god förvaltning, laglighetsövervakningen av myndigheterna samt frågor som hänför sig till jämställdheten mellan könen. En annan frågeställning som Nikula redogör för är samarbetet mellan regering och riksdag och de erfarenheter Finland i detta avseende erhållit genom sitt EU-medlemskap.

På programmet står även möten med representanter för juridiska fakulteten vid universitetet i Abuja och representanter för landets människorättskommission.

Tilläggsuppgifter:
Justitiekansler Paavo Nikula, tel. 09 160 23942

« Tillbaka