Tulldistriktet klandrades i ett ärende gällande bilskatt

5.10.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka klandrar Södra tulldistriktet i ett ärende gällande delgivning och motivering av ett beslut gällande bilskatt. I enlighet med tulldistriktets praxis hade ett beslut gällande bilskatt sänts till den skattskyldige först efter att den skattskyldiga hade betalat skatten. Enligt lagen skall ett beskattningsbeslut tillställas den skattskyldige omedelbart utan krav på att skatten skall betalas i förväg, säger biträdande justitiekansler Jonkka.

Den man från Esbo som anförde klagomålet hade i februari 2003 köpt en begagnad bil i Sverige. I Finland upptäckte mannen flera problem i bilen. Bland annat var siffrorna på bilens kilometermätare och serviceboken förfalskade. Mannen förde bilen för reparation och gjorde en bilskattedeklaration till tulldistriktet, i vilken han bifogade en utredning över de problem som upptäckts i bilen. Tullen fattade beslut om bilskatten, men lämnade största delen av de problem som mannen hade uppgivit obeaktade.

Senare fick mannen med anledning av bilskattedeklarationen en faktura som inte innehöll själva beslutet om bilskatten. I fakturan var bilens beskattningsvärde högre än i mannens egen anmälan. Efter att ha betalat fakturan fick mannen det egentliga beslutet om bilskatten. Mannen fick motiveringarna till beslutet först efter att särskilt ha bett om dem.

Enligt lagen skall ett beslut om bilskatt motiveras om det avviker från den skattskyldiges deklaration. Ifall tulldistriktet inte automatiskt fogar motiveringarna till beslutet måste ett sådant förfarande anses klandervärt, konstaterar Jonkka.

Biträdande justitiekanslern har delgett Södra tulldistriktet sin åsikt om ett riktigt förfarande när det gäller delgivning och meddelande av motiveringar i beslut om bilskatt. Beslutet har också sänts till Tullstyrelsen för kännedom och för övervägande av vilka ändringar som krävs i de anvisningar gällande bilskatt som ges bl.a. tulldistrikten och allmänheten.

Tilläggsuppgifter:
Referendarieråd Heikki Vasenius, tel. 09 1602 3943

Beslutet (30.9.2005, dnr 811/1/03) kan beställas från registraturen,
tel. 09 1602 3950 eller kirjaamo@okv.fi.

« Tillbaka