Lagman åtalas för att ha dömt till straff i ett preskriberat brottmål

28.9.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har förordnat om väckande av åtal mot lagmannen för Varkaus tingsrätt. Lagmannen hade dömt en östfinländsk man för ett preskriberat brott till samhällstjänst. Mannen hann avtjäna sitt straff.

Mannen dömdes av Varkaus tingsrätt i januari 2003 förbetalningsmedelsbedrägeri och förande av motorfordon utan behörighet till ett 30 dagar långt fängelsestraff, vilket omvandlades till 30 timmar samhällstjänst. I egenskap av rättens ordförande hade lagmannen inte uppmärksammat att stämningen för förande av motorfordon utan behörighet hade delgivits mannen först efter att åtalsrätten hade preskriberats. Enligt lagmannen hade felet begåtts av ouppmärksamhet.

Biträdande justitiekanslern upptäckte felet vid den sedvanliga granskningen vid justitiekanslersämbetet av fällande domar i brottmål. På framställning av biträdande justitiekanslern rättade högsta domstolen domen för förande av motorfordon utan behörighet så, att åtalet förkastades. För betalningsmedelsbedrägeri dömdes mannen till 25 timmar samhällstjänst och de redan 5 avtjänade timmarna blev mannen till last.

I sitt beslut konstaterar biträdande justitiekanslern, att det principiellt sett är ett allvarligt fel att döma i ett ärende i vilket åtalsrätten har preskriberats. Att döma till straff utan grund i lag riktar sig enligt honom mot kärnområdet för användningen av den dömande makten och ett sådant förfarande är ägnat att på ett allvarligt sätt åsidosätta förtroendet för en saklig lagskipning. Biträdande justitiekanslern ansåg att brottet uppfyllde rekvisitet i strafflagen för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet och beslöt därför att förordna om väckande av åtal mot lagmannen.

Tilläggsuppgifter:
Yngre justitiekanslerssekreterare Pekka Liesivuori, tel. 09 1602 3949

Biträdande justitiekanslerns beslut (Dnr 142/30/03, 26.9.2005) kan beställas från registraturen,
tel. 09 1602 3950 eller kirjaamo@okv.fi.

« Tillbaka