Työterveyshuollon järjestelyt ontuvat Oulussa

28.1.2011

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää Oulun kaupungin huomiota työterveyshuollon järjestämiseksi laissa säädetyn mukaisesti. Puumalaisen tutkiman kantelun mukaan, osa oululaisista yrittäjistä ei ole tehnyt lainkaan työterveyshuoltosopimusta, koska Oulun terveyskeskus ei suostu tekemään niitä ja yksityisellä puolella kustannukset nousevat liikaa.

Puumalaisen mukaan Oulun kaupunki ei ole järjestänyt työterveyshuoltoa siten kuin kansanterveyslaissa on säädetty. Alueen työnantajilla ei ole mahdollisuutta tehdä työterveyshuoltosopimusta kaupungin kanssa, sillä kaupunki on ulkoistanut työterveyshuoltopalvelut yksityiselle palveluntuottajalle. Tällä on puolestaan merkitystä asiakasmaksujen määräytymiseen. Lain mukaan työterveyshuollon tulee olla järjestetty osana muuta kansanterveystyötä esimerkiksi terveyslautakunnan alaisuuteen myös niissä tapauksissa joissa toiminta on järjestetty kunnallisena liikelaitoksena tai palvelut hankitaan ostopalveluna. Apulaisoikeuskansleri muistuttaa myös keväällä voimaan tulevasta terveydenhuoltolaista, jota koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että kunnallisella työterveyshuollolla on suuri merkitys erityisesti pienemmille yrityksille. Kunnallisilla työterveyspalveluilla voidaan turvata yhdenvertaisuutta työterveyshuollon palvelujen saannissa myös alueellisesti.

Apulaisoikeuskansleri pyytää Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa ilmoittamaan viimeistään 31.5.2011, mihin toimenpiteisiin Oulun kaupunki on päätöksen perusteella ryhtynyt.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/306/1/2009, 25.1.2011)

« Tillbaka