Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Peruskoulujen oppilashuollossa parannettavaa

22.2.2010

Oppilashuolto ei näytä toteutuvan peruskouluissa perusopetuslaissa edellytetyn tasoisena, arvioi oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Oppilashuollon tila vaihtelee kunnittain ja esimerkiksi koulupsykologi-toimintaa on harvoin käytettävissä alle sadan oppilaan kouluissa ja varsin vähän eteläisen Suomen ulkopuolella. Saamiensa selvitysten perusteella oikeuskansleri Jonkka pitää hälyttävänä, että oppilashuollon saatavuus ei toteudu yhdenvertaisesti vaan paikkakunta- ja koulukohtaiset erot näyttävät olevan huomattavia. Jo pitkään jatkunut asiantila on huolestuttava perusoikeuksien toteutumisen kannalta.

Oikeuskansleri ryhtyi tutkimaan omana aloitteenaan koulujen työoloja tammikuussa 2009. Aloitteen taustalla olivat julkisuudessa esiintyneet ja erilaisista selvityksistä saadut tiedot, jotka antoivat oikeudellisen perusteen kysyä miten yhdenvertaisesti koulujen oppilashuolto ja turvallisuusvaatimukset toteutuvat käytännössä. Oikeuskansleri pyysi asiasta valtakunnallista selvitystä opetusministeriöltä käyttäen esimerkkeinä tapauksia neljästä eri kunnasta.

Lisäselvityksiä loppuvuodesta

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää opetusministeriötä esittämään vuoden 2010 loppuun mennessä arvionsa siitä, millaista kehitystä oppilashuollossa ja sen tasa-arvoisessa toteutumisessa on kuluvana vuonna tapahtunut ja onko oppilashuollon riittävyydessä ja yhdenvertaisessa toteutumisessa edelleen puutteellisuuksia. Oikeuskansleri pyytää opetusministeriöltä tietoa myös konkreettisista toimista, joihin ministeriö on katsonut aiheelliseksi ryhtyä.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kauppila, puh. 09 160 23948 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/1/50/2009, 22.2.2010)

« Tillbaka