Käräjätuomarillesyyte virkarikoksesta

28.1.2009

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostettavaksi syytteen käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Jonkan mukaan syyttäjän on vaadittava tuomioistuimessa käräjätuomarin menettämään virkansa. Keski-Suomessa toimineen käräjätuomarin käsiteltävinä olleet kolme asiaa olivat viivästyneet kohtuuttomasti. Viivästymiset eivät näkyneet käräjäoikeuden seurantaraporteissa, sillä tuomari peitti viivästymiset merkitsemällä asiat asianhallintajärjestelmään ratkaistuiksi.

Poliisin suorittamassa esitutkinnassa kävi ilmi, että tuomarilla viipymään jääneet asiat eivät olleet poikkeuksellisen laajoja tai erityisen vaikeita ratkaista. Selvitysaineiston mukaan käräjätuomarilla ei ollut poikkeuksellisen runsaasti asioita käsiteltävänään. Esitutkinnassa ei tullut esiin oikeudellisesti kestävää selitystä sille, miksi asioiden käsittely oli kestänyt niin kauan.Oikeuskanslerin saamien selvitysten perusteella viivästykset näyttäisivät olleen seurausta käräjätuomarin asennoitumisesta työtehtäviinsä ja asioiden viivytyksettömän käsittelyn merkitykseen. Käräjätuomari oli kuusi kertaa merkinnyt asianhallintajärjestelmään ratkaistavanaan olleen lainkäyttöasian ratkaistuksi. Merkinnät on tehty kolmessa eri asiassa vuoden sisällä. Tuomari kertoi tehneensä virheelliset päiväkirjamerkinnät tahallisesti peittääkseen laiminlyöntejään.

Kyseisenlainen epärehellinen menettely on oikeuskanslerin arvion mukaan olennaisesti vastoin sitä, mitä tuomarin viran asianmukaiselta hoitamiselta edellytetään. Tuomarin menettely oli omiaan vakavalla tavalla vaarantamaan luottamusta tuomioistuimien toiminnan asianmukaisuuteen. Asia tuli oikeuskanslerin käsiteltäväksi Vaasan hovioikeuden tehtyä asiasta ilmoituksen.

Esittelijä:
Osatopäällikkö, esittelijäneuvos Petri Martikainen, puh. 09 160 23932 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/15/31/2008, 20.1.2009)

 

« Tillbaka