Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää selvitystä vaalirahoitusilmoitusten käsittelystä

1.8.2008

Vaalirahoitusilmoitusten käsittelystä oikeusministeriössä tehtiin keväällä kantelu oikeuskanslerille. Oikeuskansleri pyysi kantelun johdosta oikeusministeriöltä selvitystä, jonka ministeriö antoi 17.6.2008. Oikeuskansleri on nyt pyytänyt asiasta ministeriöltä lisäselvitystä. Asiakirjat tulee toimittaa oikeuskanslerille viimeistään 29.8.2008.

Esittelijä:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Päivi Pietarinen, puh. 09 160 23953 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Lisäselvityspyyntö (Dnro 681/1/08, 31.7.2008)

« Tillbaka