Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää selvitystä vaalirahoitusilmoitusten käsittelystä

3.6.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on pyytänyt oikeusministeriöltä selvitystä ja lausuntoa siitä, miten ministeriö toimii vaalirahailmoitusten kanssa. Asiakirjat tulee toimittaa oikeuskanslerille viimeistään 7.7.2008.

Oikeuskansleri tutustui oikeusministeriön vaalien vastuualueen toimintaan ja erityisesti vaalirahoituslain tarkoittamien ilmoitusten käsittelyä koskevaan menettelyyn 26.5.2008. Vaalirahoitusilmoitusten käsittelystä oikeusministeriössä on tehty kantelu oikeuskanslerille.

Esittelijä:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Päivi Pietarinen, puh. 09 160 23953 tai sähköpostietunimi.sukunimi@okv.fi

Selitys- ja lausuntopyyntö (Dnro 681/1/08, 3.6.2008)

« Tillbaka