Oikeuskanslerin päätös ulkoasiainministerin menettelystä

31.3.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on 31.3.2008 antanut ratkaisunsa ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan niin sanottua tekstiviestikohua koskevassa asiassa.

Yksityiskohtainen päätös annettiin asiaa koskevaan ensimmäiseen kanteluun (dnro 350/1/08). Samassa yhteydessä oikeuskansleri ratkaisi myös muut samasta asiasta tehdyt kantelut. Kaikkiaan kanteluita tässä ns. tekstiviestiasiassa tehtiin 9 kappaletta. Kanteluista 6 tehtiin suoraan oikeuskanslerille ja 3 eduskunnan oikeusasiamiehelle, jotka eduskunnan oikeusasiamies siirsi samassa yhteydessä oikeuskanslerin käsiteltäväksi.

Päätös 350/1/08 kokonaisuudessaan.

Esittelijä:
Osatopäällikkö, esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, puh. 09 160 23957 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

« Tillbaka