Käräjätuomarille syyte virkarikoksista

13.12.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostaa syytteen pohjoissuomalaista käräjätuomaria vastaan. Syyte koskee epäiltyä tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista, virkavelvollisuuden rikkomista ja virka-aseman väärinkäyttämistä.

Vuosina 2002 - 2005 käräjätuomarin ratkaistavina olleissa asioissa oli ollut viivästyksiä muun muassa tuomioiden antamisessa ja julistettujen ratkaisujen saattamisessa kirjalliseen muotoon.

Tutkinnassa tuli myös ilmi, että käräjätuomari oli ratkaissut velkajärjestelyn rauettamista koskeneen asian kahteen kertaan. Hän oli vuonna 2003 julistanut päätöksen asiassa, mutta ei ollut saattanut ratkaisuaan kirjalliseen muotoon. Koska tuomiota koskevat asiakirjat eivät valmistuneet asianmukaisesti, ei päätöstä saatu täytäntöön. Näin muun muassa päätöksessä realisoitavaksi määrätty velallisen asunto jäi myymättä. Hovioikeuden tilattua keväällä 2005 kyseisen asian asiakirjoja käräjätuomari ratkaisi asian uudelleen välittämättä aikaisemmin antamastaan, lainvoimaisesta päätöksestä. Teko loukkasi lainvoimaiselta tuomioistuinratkaisulta odotettavaa pysyvyyttä. Apulaisoikeuskansleri katsoi käräjätuomarin syyllistyneen teollaan virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Myöhemmin käräjätuomari antoi vielä vuonna 2003 julistamansa päätöksen kirjallisena. Tämä oli erilainen kuin julistettu päätös. Uuden päätöksen mukaan vuonna 2003 olisikin annettu vain osapäätös. Apulaisoikeuskanslerin mukaan käräjätuomari pyrki näin peittelemään sen, että oli ratkaissut asiassa samat vaatimukset kahteen kertaan. Käräjätuomari oli näin ollen teollaan rikkonut virkavelvollisuutensa hyötyä saadakseen.

Päätös syytteen nostamisesta on lähetetty valtakunnansyyttäjälle syytteen ajamista varten.

Asia tuli oikeuskanslerinviraston käsiteltäväksi hovioikeuden ilmoituksen johdosta. Perustuslain mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa päättää oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies. Esitutkinnan asiassa suoritti keskusrikospoliisi apulaisoikeuskanslerin pyynnöstä.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Petri Martikainen, puh. 09 160 23932

Päätöksen (dnro 26/31/05, 7.12.2006) julkinen osa on tilattavissa myös kirjaamosta, puh. 09 160 23950, kirjaamo@okv.fi.

« Tillbaka