Esitutkinnasta tiedottaminen ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa

4.2.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan päätöksen mukaan poliisin tulee ottaa huomioon esitutkinnasta tiedottaessaan henkilöiden yksilöintiin liittyvä hienotunteisuusperiaate ja se, ettei kenellekään aiheuteta tarpeetonta haittaa tai vahinkoa. Erityisesti silloin, kun tiedotettavan asian voidaan olettaa saavan laajaa julkisuutta, tulee poliisin pyrkiä huolehtimaan siitä, että asianosainen saa itseään koskevasta tutkinnasta tiedon ennen tiedotusvälineitä.

Apulaisoikeuskansleri antoi päätöksensä itäsuomalaisen taksiautoilijan kanteluun. Sen mukaan lieksalainen poliisipäällikkö oli menetellyt virheellisesti tiedottaessaan taksiautoilijaan kohdistuneesta esitutkinnasta.

Lieksan kihlakunnan poliisilaitos oli talvella 2003 saanut ilmoituksen avun tarpeessa olevasta iäkkäästä naishenkilöstä. Poliisin saapuessa naisen luo oli hänen asunnossaan ollut pakkasta 11 astetta. Poliisipäällikkö käynnisti esitutkinnan selvittääkseen oliko naista säännöllisesti kuljettanut taksiautoilija syyllistynyt pelastustoimen laiminlyöntiin. Hän kertoi esitutkinnasta tiedotusvälineille samana päivänä. Taksiautoilija sai tietää itseään koskevasta rikosepäilystä tiedotusvälineistä, joissa poliisipäällikkö oli muun muassa kertonut rikoksesta epäiltävän talossa säännöllisesti käynyttä ammatinharjoittajaa.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todetaan, ettei laki tai poliisin sisäinen tiedotusohje aseta nimenomaisesti ehdotonta velvollisuutta siihen, että esitutkinta-asiasta ilmoitetaan asianosaisille ennen julkista sanaa. Tässä tapauksessa taksiautoilija ei ollut tiennyt lainkaan häneen kohdistuneesta verraten poikkeuksellisesta ja yllätyksellisestä rikosepäilystä. Poliisipäällikkö puolestaan oli tiennyt asian saavan laajaa julkisuutta antaessaan siitä muun muassa haastattelun valtakunnalliseen televisiouutislähetykseen. Apulaisoikeuskanslerin kiinnitti poliisipäällikön huomiota asianosaisten yksilöintiin liittyviin periaatteisiin sekä siitä huolehtimiseen, että asianosaiset saavat tiedon itseään koskevasta asiasta ennen tiedotusvälineitä.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Petri Martikainen, puh. 09 160 23932

Päätös (31.1.2005, dnro 236/1/04) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Tillbaka