Ympäristöministeriölle moitteita avustusasian käsittelystä

16.11.2004

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan ympäristöministeriön menettely Vapaa Vuotos -liikkeen valtionavustusasioiden käsittelyssä vuosina 1996-2001 ei kaikilta osin ollut tuolloin noudatettavana olleiden määräysten mukaista.

Oikeuskansleri katsoo tosin, että määräykset muodostivat jossain määrin monimutkaisen kokonaisuuden. Niitä seurasikin vuoden 2001 syyskuussa voimaan tullut valtionavustuslaki, joka antoi valtionavun myöntävälle viranomaiselle aiempaa enemmän harkintavaltaa. Nämä seikat huomioon ottaen ministeriön avustusasioista käsitelleiden virkamiesten ei katsottu suoranaisesti menetelleen virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Oikeuskansleri kiinnittää kuitenkin vakavasti ministeriön huomiota sen velvollisuuteen järjestää avustusasioiden käsittelyyn liittyvät toimintansa asianmukaisesti.

Sodankyläläinen kantelija pyysi oikeuskansleria selvittämään, oliko ympäristöministeriö menetellyt lainvastaisesti myöntäessään Vapaa Vuotos -liikkeelle valtionavustusta. Kantelun mukaan ympäristöministeriö oli usean vuoden ajan avustanut rekisteröimätöntä Vapaa Vuotos -liikettä, vaikka liike oli julkisesti ilmoittanut, ettei se noudata kirjanpito- ja yhdistyslakia. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen tulee noudattaa lakia ja hyviä tapoja riippumatta siitä onko se rekisteröity vai ei. Kirjanpitolain mukaan liike on ollut rekisteröimättömänäkin kirjanpitovelvollinen. Vapaa Vuotos -liikkeessä kirjanpito oli jätetty pitämättä. Kantelijan mielestä myös liikkeen antaman ilmoitus ministeriölle avustusvarojen käytöstä oli epäilyttävä, eikä liikkeelle ylipäätään olisi tullut myöntää avustusta julkisista varoista. Avustusta oli myönnetty vuosittain 1996-2002 erisuuruisin summin, jotka vaihtelivat 3000 - 13 000 euron välillä.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Jorma Snellman, puh. 09 160 23933

Päätös (15.11.2004, dnro 1435/1/03) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Tillbaka