Poliisin menettely mielenosoituksen yhteydessä ei johtanut moitteisiin

21.8.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan poliisin tavasta valvoa järjestystä Helsingissä viime itsenäisyyspäivänä järjestetyn mielenosoituksen yhteydessä ei löytynyt moitittavaa. Poliisin toiminta tuli apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi kantelun perusteella. Siinä epäiltiin poliisin käyttäneen liiallisia voimakeinoja mielenosoittajia kohtaan.

Apulaisoikeuskansleri piti tarpeellisena selvittää tapauksen yhteydessä poliisin toimintaa kantelussa mainittua epäilyä laajemmin. "Koska tietojeni mukaan mielenosoituksen aikana oli presidentin linnan lähistöllä sattunut välikohtauksia, pidin aiheellisena selvittää laajemminkin sitä, minkälaisin ohjein ja toimenpitein poliisi oli mielenosoitukseen ja sen mahdolliseen kehittymiseen varautunut sekä millaista poliisin voimankäyttö oli ollut", sanoo Jonkka.

Oikeuskanslerinvirastoon saatujen selvitysten mukaan poliisi oli ennakolta varautunut mielenosoittajien suunnittelemiin kadunvaltauksiin presidentin linnan läheisyydessä sekä aikaisempien kokemustensa perusteella vihamielisyyksiin ja häiriöihin. Poliisin mukaan huomioon oli otettu mahdollisuus siihenkin, että osa mielenosoittajista yrittäisi tunkeutua presidentin linnaan.

Poliisi kertoi voimakeinojen käytön mielenosoituksen yhteydessä rajoittuneen kuitenkin keholla ja käsillä työntämiseen, kun siirtymiskehotuksia noudattamatta jättäneet mielenosoittajat oli poistettu väkisin ajoradalta presidentin linnan läheisyydestä.

Tutkitun perusteella ei voida päätyä siihen, että poliisi olisi käyttänyt voimakeinoja lainvastaisella tavalla tai rajoittanut lainvastaisesti mielenosoitusoikeutta, toteaa Jonkka. Myöskään tavasta, jolla poliisi varautui yleisen järjestyksen turvaamiseen ja liikenteen sujumisen varmistamiseen, ei löytynyt huomautettavaa.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Tom Smeds, puh. 09 160 239 44

Apulaisoikeuskanslerin päätös (Dnro 1225/1/01) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Tillbaka