Kontaktinformation för justitiekanslersämbetet

 

Postadress: PB 20, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors

Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)

Registratorskontorets kundtjänst tfn 0295 162902

Klagoskrifter till registratorskontorets e-postadress: registratur@okv.fi

Fax: 09 1602 3975

Handlingar kan inlämnas under ämbetets öppethållningstid (måndag - fredag kl. 8.00 - 16.15).
Kunderna ombeds infinna sig senast 15 minuter före stängningstiden.

E-postadresser
förnamn.efternamn@okv.fi

Justitiekanslersämbetets e-fakturaadress
EDI-kod:                                003702459755002
FO-nummer:                          0245975-5-002
E-fakturaoperatör:                 OpusCapita Group Oy
Förmedlarkod:                       003710948874

Justitiekanslersämbetets ledning
Justitiekansler Tuomas Pöysti
Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen
Kanslichef Tuula Majuri

Avdelningschefer
Avdelningen för statsrådsärenden: Maija Salo
Avdelningen för rättsövervakning: Petri Martikainen
Administrativa enheten: Tuula Majuri

Information
E-postadress: tiedotus@okv.fi

Meddelanden som skickas till adressen tiedotus@okv.fi behandlas inte som klagoskrifter utan som respons på kommunikationen. Klagoskrifter tas emot på adressen registratur@okv.fi.

 

Respons på webbsidor

*
*
Om du vill ha svar, ge din e-post adress här
Genom att välja detta alternativ sänds en kopia av din respons till den adress som angetts i e-postfältet
* Skriv in texten nedan i fältet