Kontaktinformation för justitiekanslersämbetet

 

Postadress: PB 20, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors

Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)

Registratorskontorets kundtjänst tfn 0295 162902

Klagoskrifter till registratorskontorets e-postadress: registratorskontoret.jka@gov.fi

Fax: 09 1602 3975

 

E-postadresser
förnamn.efternamn@gov.fi

Justitiekanslersämbetets e-fakturaadress
EDI-kod:                                003702459755002
FO-nummer:                          0245975-5
E-fakturaoperatör:                 OpusCapita Solutions Oy
Förmedlarkod:                       E204503

Justitiekanslersämbetets ledning
Justitiekansler Tuomas Pöysti
Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen
Kanslichef Tuula Majuri

Avdelningschefer
Avdelningen för statsrådsärenden: Maija Salo
Avdelningen för rättsövervakning: Petri Martikainen
Administrativa enheten: Tuula Majuri

Information
E-postadress: tiedotus.okv@gov.fi

Meddelanden som skickas till adressen tiedotus.okv@gov.fi behandlas inte som klagoskrifter utan som respons på kommunikationen. Klagoskrifter tas emot på adressen registratorskontoret.jka@gov.fi.

 

Webbplatsens kakor

django_language
Kakan används för att spara uppgiften om vilket språk besökaren valt. Med hjälp av denna uppgift kan webblatsen identifiera och komma ihåg besökarens språkval. Kakan består av en språkkod med två tecken.

csrftoken
CSRF-koden (Cross-Site Request Forgery) används för att hindra så kallade CSRF-attacker. Kakan består av en slumpmässigt genererad teckenserie.

 

Respons på webbsidor

*
*
Om du vill ha svar, ge din e-post adress här
Genom att välja detta alternativ sänds en kopia av din respons till den adress som angetts i e-postfältet