Lediga tjänster

Justitiekanslersämbetet ger en bra inblick i den offentliga förvaltningen och dess verksamhet. Justitiekanslersämbetet är en liten arbetsgemenskap där sakkunniga medarbetare står högt i kurs. Annonser för alla lediga ordinarie och längre tidsbestämda anställningar publiceras på statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi.

_________________________________

Vid justitiekanslersämbetet lediganslås ett tjänsteförhållande på viss tid som kanslichef för tiden 1.11.2019–30.4.2024. Ansökningstiden går ut 07.6.2019 kl 16.15. Läs mer på Valtiolle.fi.