Justitiekanslerns berättelse

Enligt grundlagen ska justitiekanslern årligen lämna en berättelse till riksdagen och statsrådet om sina ämbetsåtgärder och sina iakttagelser om hur lagstiftningen följs. I riksdagen behandlas berättelsen av grundlagsutskottet. Utskottet avger sitt betänkande om berättelsen, och riksdagen behandlar det i plenum.

Berättelsen för år 2020 har publicerats

Justitiekanslern har överlämnat sin berättelse om förra årets verksamhet till riksdagen och statsrådet. I berättelsen presenteras justitiekanslerns centrala verksamhetsområden och iakttagelser inom dessa samt de ärenden som föranlett åtgärder. Berättelsen börjar med anföranden av justitiekansler Tuomas Pöysti och biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen. 

Justitiekanslerns berättelse för år 2020

Justitiekanslerns berättelse för år 2019

Justitiekanslerns berättelse för år 2018​​​​​​​
Justitiekanslerns berättelse för år 2017
Justitiekanslerns berättelse för år 2016
Justitiekanslerns berättelse för år 2015
Justitiekanslerns berättelse för år 2014
Justitiekanslerns berättelse för år 2013
Justitiekanslerns berättelse för år 2012
Justitiekanslerns berättelse för år 2011
(Korrigering av statistikuppgifterna 2011: Övervakning av advokaternas och de offentliga rättsbiträdenas verksamhet)
Justitiekanslerns berättelse för år 2010
Justitiekanslerns berättelse för år 2009
Justitiekanslerns berättelse för år 2008
Justitiekanslerns berättelse för år 2007
Justitiekanslerns berättelse för år 2006
Justitiekanslerns berättelse för år 2005
Justitiekanslerns berättelse för år 2004
Justitiekanslerns berättelse för år 2003
Justitiekanslerns berättelse för år 2002
Justitiekanslerns berättelse för år 2001
Justitiekanslerns berättelse för år 2000
Justitiekanslerns berättelse för år 1999