Justitiekansler Tuomas Pöysti

Född år 1970 i Rovaniemi. Juris magister (Lapplands universitet) 1995. Juris doktor (Lapplands universitet) 1999. Doktorsavhandling Tehokkuus, informaatio ja eurooppalainen oikeusalue (Helsingfors universitet). Docent vid Helsingfors universitet 2001. Professorskompetens i rättsinformatik (2008) samt förvaltnings- och informationsrätt (2011), Lapplands universitet.

Tidigare fungerat bland annat som
- förvaltningspolitisk understatssekreterare vid finansministeriet 1.9–31.12.2017
- understatssekreterare vid social- och hälsovårdsministeriet 1.10.2015–30.8.2017
- generaldirektör för Statens revisionsverk 2007–2015
- ordförande och medlem (på deltid) i övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) vid Europeiska kommissionen
- statsrådets controller 2004–2006
- olika lagberednings- och utvecklingsuppgifter vid finansministeriet 1999–2004
- forskare vid Helsingfors och Lapplands universitet 1995–1999

Fungerat som ordförande, medlem och sakkunnig i ett stort antal arbetsgrupper och projekt inom den offentliga sektorn.