Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare Petri Martikainen

Född år 1971 i Joensuu. Juris kandidat (Lapplands universitet) 1996. Juris licentiat (Lapplands universitet) 1999. Vicehäradshövding 1998.

Avdelningschef för avdelningen för rättsövervakning från och med år 2007. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare från och med år 2019.
 

Tidigare fungerat i justitiekanslersämbetet som:

- biträdande justitiekanslerns ställföreträdare 2017
- kanslichef på viss tid 2017 och 2019
- referendarieråd 2005-2007
- äldre justitiekanslerssekreterare 2005

Tidigare fungerat bland annat som:

- överlärare vid Polisyrkeshögskolan 2000-2005
- häradsåklagare vid åklagaravdelningarna vid häradsämbetena i Nurmes, Kajana och Övre Savolax 1998-2000 och biträdande åklagare vid Uleåborgs åklagarämbete 1999
- notarie vid Uleåborgs tingsrätt 1997-1998
- forskningsbiträde, forskare, amanuens och assistent i rättsskipning  vid Lapplands universitet 1996-2000

Publikationer:

Pro & contra (2003) och Tuomion perusteleminen (2010) tillsammans med Jyrki Virolainen