Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen

f. 22.3.1961 i Helsingfors

Utbildning
- juris kandidat, Helsingfors universitet 1985
- vicehäradshövding 1987
- juris licentiat, Helsingfors universitet 1994
- juris doktor, Åbo universitet 2018 (disputation: Principen om EU-rättens företräde i Finlands statsförfattning)
- Master of Laws, London School of Economics and Political Science / University of London 1983
- skolning i lagberedning och ledarskap
- riksomfattande försvarskursen 2006

Arbetserfarenhet
- länsmans- och biträdande länsmansvikariat 1983–1985
- föredragande vid pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1985–1986
- auskultant vid Lappee domsaga 1986–1987
- forskare och lagstiftningssekreterare vid justitieministeriets lagberedningsavdelning 1987–1989
- biträdande jurist vid advokatbyrån Matti Wuori Ky 1989
- lagstiftningsråd vid justitieministeriets lagberedningsavdelning 1990–1995
- specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation vid Europeiska Unionen 1996–1998
- handelsråd vid utrikesministeriet 1998
- specialsakkunnig vid statsrådets kanslis EU-enhet 1998–2000
- konsultativ tjänsteman vid statsrådets kanslis EU-sekretariat 2000–2001
- minoritetsombudsman vid arbetsministeriet 2002–2007
- förvaltningsråd på viss tid 1.6–31.12.2006 och justitieråd på viss tid 2017 vid högsta förvaltningsdomstolen
- biträdande justitiekansler 2007–2014 och 2018–

Förtroendeuppdrag
- medlem på deltid i justitieministeriets asylnämnd 1991–1995
- medlem av förvaltningsrådet för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet i Wien 2004–2007
- medlem av förvaltningsrådet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter i Wien 2007–2010
- ordförande i delegationen för minoritetsärenden vid arbetsministeriet 2002–2007

Annat
- juridiska artiklar och publikationer på statsförfattnings- och EU-rättens område
- konsultation gällande utvecklandet av ombudsmannainstitutionerna och rättsstaten i Centralasien 2010–