Ajankohtaista

Justitiekansler Jaakko Jonkka är oroad över studerandenas rättsskydd, då sökandena till utbildning inte får ett sådant beslut över urvalsresultaten vid gemensam antagning som lagen förutsätter. Enligt undervisnings- och kulturministeriets samt Utbildningsstyrelsens direktiv får eleven ett överklagbart beslut först efter att hen särskilt begär ett sådant. Ministeriet och Utbildningsstyrelsen motiverar förfarandet ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett Ålands landskapsregering en anmärkning i det så kallade champagnevraksärendet. Dessutom fäster biträdande justitiekanslern landskapsregeringens uppmärksamhet på efterföljandet av landskapets förvaltningslag och god förvaltningssed.

Skyddsbärgningen

Landskapsregeringen fick kännedom om champagnevraksfyndet i början av juli 2010. Den beslutade att skyddsbärga lasten och bad om Museiverkets utlåtande ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen uppmanar Utbildningsstyrelsen att se över sina direktiv till skolorna gällande anordnande av traditionella och religiösa fester. Enligt biträdande justitiekanslern är de religiösa tillställningar som skolorna anordnar i sin nuvarande form problematiska mot bakgrunden av den offentliga maktens skyldighet att främja opartiskhet och religionsfrihet samt jämställdhet. Tillställningar ...

Läs mera »

Närings- trafik- och miljöcentralen (NTM)-centralen) i Kajanaland följde inte kraven på god förvaltning vid övervakningen av gruvbolaget Talvivaara, eftersom den inte använde sina befogenheter i tillräckligt god tid och effektivt, konstaterar justitiekansler Jaakko Jonkka.

Enligt de utredningar som justitiekanslern fått har NTM-centralen gett olika anmärkningar och uppmaningar åt gruvbolaget ...

Läs mera »

« Föregående 1 / 2