Ajankohtaista

Enligt justitiekansler Paavo Nikulas utredning deltog statsrådet eller dess enskilda medlemmar inte i beslutsfattandet angående Soneras UMTS-affärer. Statsrådsmedlemmarna eller tjänstemännen vid kommunikationsministeriet kunde inte heller konstateras ha brutit mot sin tjänsteplikt eller annars ha förfarit lagstridigt i UMTS-ärendet. För undersökning av ärendet inbegärde justitiekanslern skriftliga utredningar av sammanlagt 33 före ...

Läs mera »

Justitiekansler Paavo Nikula har till riksdagen och statsrådet avgett sin berättelse angående senaste års verksamhet. Enligt berättelsen mottog justitiekanslersämbetet senaste år sammanlagt 1292 klagomål angående myndigheternas verksamhet. Antalet är i stort sett detsamma som föregående år (1282). Antalet undersökta klagomål var 789. Av dessa ledde 142 eller 18 % till justitiekanslerns ...

Läs mera »