Ajankohtaista

Enligt justitiekansler Tuomas Pöysti måste behovet av speciallagstiftning gällande Folkpensionsanstaltens automatiserade beslutsfattande utredas snabbt. En fungerande och tillräcklig allmän lagstiftning och speciallagstiftning är ett sätt att säkerställa en god förvaltning och kundernas rättsskydd vid automatiserat beslutsfattande och i de automatiserade beslutssystemen. Att öka och utveckla digitaliseringen är ett viktigt mål ...

Läs mera »

Justitiekansler Tuomas Pöysti har avgjort klagomålen angående utrikesministeriets tjänstemannalednings agerande vid omplaceringen av den konsulära chefen till andra uppgifter. I sitt avgörande bedömer justitiekanslern hur statssekreteraren som kanslichef och understatssekreteraren med ansvar för de administrativa tjänsterna handlade i ärendet.

I klagomålen kritiserades även utrikesministerns förfarande. Justitiekanslern utredde inte ministerns förfarande ...

Läs mera »

Justitiekansler Tuomas Pöysti har kommit till ett avgörande gällande social- och hälsovårdsministeriets och arbets- och näringsministeriets åtgärder och styrning i fråga om upphandling och lagring av skyddsutrustning under coronavirusepidemin. Justitiekanslern uppmanar ministerierna att fästa vikt vid samarbete mellan olika aktörer och en tydlig ansvarsfördelning.

Under våren tog justitiekanslersämbetet emot flera ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har meddelat sitt avgörande gällande myndigheternas förfaranden på flygplatserna i Finland när det gäller bekämpning av coronaviruset.

Justitiekanslersämbetet tog i våras emot flera klagomål med begäran om att undersöka om myndigheternas åtgärder på flygplatserna för att bekämpa coronaviruset varit tillräckliga och med begäran om att utreda ...

Läs mera »

Justitiekanslern har avgjort tre fall där statsrådet inte utan dröjsmål har tillställt riksdagen U-skrivelser om Europeiska kommissionens förslag till rättsakter. I samband med att statsrådet fattar beslut vid sina allmänna sammanträden övervakar justitiekanslern att statsrådets U-skrivelser enligt grundlagen uppfyller de innehållsmässiga krav som gäller riksdagens möjligheter att delta och rätt ...

Läs mera »

I ett klagomål som lämnats till justitiekanslern kritiseras bland annat de statsrådsbeslut om återinförande av gränskontroll vid Europeiska unionens inre gränser som föredragits från inrikesministeriet. Enligt klagomålet stred statsrådets beslut om begränsningar i gränstrafiken våren 2020 mot grundlagen och bröt mot den fria rörligheten i Europeiska unionen. Enligt grundlagen får ...

Läs mera »

« Föregående 1 / 26