Myndigheten ska iaktta språklagen vid sin kommunikation

Diarienr: OKV/1674/1/2015
Datum: 21.10.2016
Beslutsfattare: Biträdande justitiekansler

Enligt biträdande justitiekanslern borde myndigheten ha publicerat sitt pressmeddelande på bägge nationalspråken. Pressmeddelandet som hade publicerats på myndighetens webbsida var endast på finska, trots att även myndigheten själv hade ansett att informationsbehovet på bägge nationalspråken varit uppenbart. Något svenskspråkigt pressmeddelande publicerades inte för att myndighetens personalresurser kanaliserades till andra ändamål.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att det hade funnits ett behov att publicera pressmeddelandet snabbt. Det var emellertid inte motiverat att inte ens en kort svenskspråkig version hade getts ut. Biträdande justitiekanslerns tolkning var att språklagen i detta fall inte skulle ha förutsatt att ett svenskspråkigt pressmeddelande borde ha haft exakt samma innehåll som det finskspråkiga. Man kunde ha sammanställt en förkortad version, där skulle ha uppgetts de personer vilka man vid behov skulle ha kunnat vända sig till för att få tilläggsinformation.

Biträdande justitiekanslern delgav myndigheten sina synpunkter i ärendet.

okv_1674_1_2015.pdf

« Tillbaka