En svenskspråkig förfrågan måste besvaras på svenska

Diarienr: OKV/1435/1/2015
Datum: 14.1.2016
Beslutsfattare: Justitiekansler

Klaganden hade  sänt en svenskspråkig förfrågan till statsrådets kansli. På grund av ett mänskligt misstag hade statsrådets kansli svarat på finska. Ttjänstemannen som hade förfarit felaktigt hade beklagat sitt misstag.  Justitiekanslern fäste statsrådets kanslis registrators uppmärksamhet vid följandet av språklagen.

« Tillbaka