Dröjsmål med behandlingen av ärende vid magistrat

Diarienr: OKV/1910/1/2014
Datum: 2.11.2015
Beslutsfattare: Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare

Behandlingen av ett intressebevakningsärende vid en magistrat hade dröjt ca 1 1/2 år och klaganden hade inte under handläggningen fått uppgifter om ärendets framskridande. Häradsskrivaren medgav att ärendets behandling hade dröjt längre än vad som skulle varit skäligt.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste häradsskrivarens och en föredragandes uppmärksamhet på en förvaltningsmyndighets skyldighet att handlägga ärenden utan ogrundat dröjsmål och att svara på förfrågningar såsom förvaltningslagen förutsätter. 

okv_1910_1_2014.pdf

« Tillbaka