En myndighets serviceskyldighet

Diarienr: OKV/949/1/2014
Datum: 3.9.2015
Beslutsfattare: Biträdande justitiekansler

En kommun hade underlåtit att besvara klagandens skriftliga förfrågan gällande en överraskande höjning av fastighetsskatten. Kommunen försvarade sitt förfarande med att det både i lokala och riksomfattande medier hade funnits information om saken att skattehöjningen berott på statens och inte på kommunens förfarande.

Biträdande justitiekanslern fäste kommunens uppmärksamhet vid att de serviceprinciper som föreskrivs i grundlagen och förvaltningslagen bör efterföljas. Detta innebär bland annat att till en myndighet riktade sakliga förfrågningar bör besvaras utan ogrundat dröjsmål.

okv_949_1_2014.pdf

« Tillbaka