Avgöranden

Avgiftsfria skolmåltider under undantagsförhållanden för elever i distansundervisning

Språkliga rättigheter vid automatisk trafikövervakning

Arbets- och näringsbyråns åtgärder uppfyllde inte förvaltningslagens krav

Dröjsmål vid förundersökningen

Den tillämpliga bestämmelsen i ett avgörande borde ha meddelats

Finlands vapen bör högaktas

Också landskapets fastighetsverk ska tillämpa offentlighetslagen

Behandlingstiderna för ansökningar om undantagstillstånd var alltför långa

Ålands bifall till ett fördrags ikraftträdande borde ha inhämtats i god tid

Asylsökanden borde kunna spela in sitt asylsamtal

« Föregående 1 / 5