Avgöranden

Språket på identitetskorten

Justitiekanslern granskade statsrådets beslut om gränskontroll

Användningen av svenska språket vid en tvåspråkig tingsrätt

Publiceringen av en svenskspråkig anvisning

Dröjsmål vid behandlingen av begäran om avgörande vid konsumenttvistenämnden

Avgiftsfria skolmåltider under undantagsförhållanden för elever i distansundervisning