Avgöranden

Asylsökanden borde kunna spela in sitt asylsamtal

Barnskyddstjänster måste fås på svenska även i brådskande situationer

Tidtabellsskäl får inte äventyra de språkliga rättigheterna vid lagberedningen

Jämlikheten borde beaktas bättre vid avläggande av advokatexamen

Utlåtande: utkastet till Ålands självstyrelselag

Tjänsteutnämningsärendet borde ha handlagt sakenligt

Patienternas språkliga rättigheter måste beaktas

Dömande av straff för en preskriberad gärning

Ändringsansökan borde ha behandlats utan dröjsmål

Språkliga rättigheterna borde beaktas vid utbildning av räddningsbefäl

« Föregående 1 / 2