Avgöranden

Dröjsmål med behandlingen av ärende vid magistrat

En myndighets serviceskyldighet

Skyldighet att besvara förfrågan

Felaktigheter i förundersökningsbeslut mm.

Myndighets serviceskyldighet på Åland

Dröjsmål med stadens svar

Polisens förfarande vid handläggningen av brottsanmälan